Viet Bible 1.10


Free
11.53 MB
  Download  
Publisher DescriptionViet Bible is a free software application from the Reference Tools subcategory, part of the Education category. The app is currently available in English and it was last updated on 2016-01-24. The program can be installed on Android.

Kinh Thánh tích hợp với cơ sở dữ liệu SQLite.
Bạn có thể lưu cơ sở dữ liệu trên thiết bị của người sử dụng để phân phối miễn phí của Kinh Thánh cho người khác một tập tin cơ sở dữ liệu thuận tiện SQLite.
Trong số các tính năng tốt đẹp - đơn giản và dễ dàng để điều hướng.
Cũng có khả năng lưu vào một tập tin văn bản, và một cuốn sách của một chương.
Chương bỏ qua trở lại và ra với ngón tay của bạn.
Tăng và giảm kích thước font chữ.
Bình an cho các bạn, anh chị em!

Viet Bible (version 1.10) has a file size of 11.53 MB and is available for download from our website. Just click the green Download button above to start. Until now the program was downloaded 0 times. We already checked that the download link to be safe, however for your own protection we recommend that you scan the downloaded software with your antivirus.

Program DetailsGeneral

 
Publisher Колдаев Максим
Released Date 2016-01-24
Languages English

Category

 
Category Education
Subcategory Reference Tools

System requirements

 
Operating systems android

Download information

 
File size 11.53 MB
Total downloads 0

Pricing

 
License model Free
Price N/A

Version HistoryHere you can find the changelog of Viet Bible since it was posted on our website on 2017-06-19. The latest version is 1.10 and it was updated on soft112.com on 2017-06-19. See below the changes in each version:

version 1.10

posted on 2016-01-24

1.10 tắt kiểm tra chính tả + thường thoát khỏi ứng dụng,phiên bản 1.8,Sửa thay đổi kích thước phông chữ (- / +) cho tất cả các màn hình,phiên bản 1.6,Việc chuyển hướng mới. Xuất khẩu sang định dạng lưu trữ quốc tế mới Kinh Thánh: BibleXML,phiên bản 1.5,Tìm kiếm toàn văn với các hình thái hỗ trợ


Add a review


Tell us your experience with Viet Bible 1.10RELATED PROGRAMS
Our RecommendationsBarCode2D-PNG

Click stars to rate this APP!

Users Rating:  
  0.0/5     0
Editor Rating:  
  0/5
Downloads last week: 0
Release Date: 2016-01-24
Publisher: Колдаев Максим
Operating System: android