Viet Bible 1.10
Antivirus InformationWe did not scan Viet Bible 1.10 for viruses, adware, spyware or other type of malware. For your own protection it's recommended to have an updated antivirus installed on your computer when downloading and installing programs from soft112.com.


Publisher DescriptionKinh Thánh tích hợp với cơ sở dữ liệu SQLite.
Bạn có thể lưu cơ sở dữ liệu trên thiết bị của người sử dụng để phân phối miễn phí của Kinh Thánh cho người khác một tập tin cơ sở dữ liệu thuận tiện SQLite.
Trong số các tính năng tốt đẹp - đơn giản và dễ dàng để điều hướng.
Cũng có khả năng lưu vào một tập tin văn bản, và một cuốn sách của một chương.
Chương bỏ qua trở lại và ra với ngón tay của bạn.
Tăng và giảm kích thước font chữ.
Bình an cho các bạn, anh chị em!

Disclaimersoft112.com lists downloads from various software publishers, so if you have a question regarding a particular software contact the publisher directly. The download links for Viet Bible 1.10 are provided to you by soft112.com without any warranties, representations or guarantees of any kind, so download it at your own risk.

Add a review


Tell us your experience with Viet Bible 1.10


RELATED PROGRAMS
Our RecommendationsBarCode2D-PNG
Click stars to rate this APP!

Users Rating:  
  0.0/5     0
Editor Rating:  
  0/5
Downloads last week: 0
Release Date: 2016-01-24
Publisher: Колдаев Максим
Operating System: android